• Seite vorlesen

Informationen zu den Eustacchio-Gründen

20.05.2020

Englisch:

Dear visitors of the Eustacchio-Gründe nature conservation area,

the area of the Eustacchio-Gründe is protected under law. According to the requirements of the nature conservation officials, the forest heritage should be left to ecological successions due to its uniqueness. Going off the main path can be dangerous for you, due to the condition of the tree population. Therefore, entering the area off the main path is at your own risk.

Türkisch:

Eustacchio-Gründe doğa koruma alanının değerli ziyaretçileri,

Eustacchio-Gründe arazisi doğa koruma altındadır. Doğa koruma sorumlusunun talebi doğrultusunda ormanın benzersizliği nedeniyle doğal süksesyona bırakılması gerekmektedir. Bu nedenle ağaçların mevcut durumu yüzünden ana yolun dışında sizin açınızdan tehlike meydana gelebilir. O yüzden, ana yolun dışındaki bölgelere girme riski kişinin kendisine aittir.

BKS:

Poštovani posjetitelji zaštićenog područja prirode Eustacchio-Gründe,

područje Eustacchio-Gründe pod zaštitom je prirode. U skladu s uvjetima koje je utvrdio povjerenik za zaštitu prirode šumski fond zbog jedinstvenosti treba prepustiti prirodnoj sukcesiji. Šumski fond izvan glavnog puta za vas može predstavljati opasnost. Stoga se područjem izvan glavnog puta krećete na vlastitu odgovornost.